School Muhring

Vrieseweg 92 3311 NZ Dordrecht

Schoolfoto van School Muhring

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De School Mühring. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2018 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Structuur
  • Differentiatie
  • Zelfstandigheid
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is op De School Mühring redelijk stabiel. We besturen op 30 leerlingen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven