Evangelisch IKC Eden

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

Schoolfoto van Evangelisch IKC Eden

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evangelische identiteit
  • Thematisch onderwijs
  • Zorg op maat
  • Ontwikkelen van talenten
  • Gezond leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt samen met Bambino, een christelijk kindercentrum. Bambino is onderdeel van Stichting FamilyCare (onder concern De Hoop). Activiteiten van FamilyCare zijn onder andere: kinderopvang, opvoedingsondersteuning en hulp aan gezinnen. Met Bambino realiseren we een ‘doorgaande lijn’ in de ontwikkeling van uw kind. Bambino en Eden werken beiden vanuit de christelijke grondslag. Als u voor uw kind (van 0 tot 12 jaar) meer nodig heeft dan alleen basisonderwijs dan kunt u bij Bambino terecht. Zij hebben een peuterspeelzaal, dagopvang en verzorgen de BSO (buitenschoolse opvang).

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven