Evangelisch IKC Eden

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

Schoolfoto van Evangelisch IKC Eden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eden heeft een eigen invalpoule met mensen die we kunnen benaderen als er vervanging nodig is. We proberen altijd een invaller voor de klas te regelen die past bij de identiteit van de school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Eden werkt met plusklassen en heeft hier een leerkracht voor aangesteld. Zij werkt elke dinsdag en donderdag met kinderen die Levelwerk aangeboden krijgen en donderdag met de kinderen in de plusklas. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de speel-werkles wordt er gewerkt aan verschillende onderdelen van taal- en rekenontwikkeling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie (methode IPC) bestaat uit: Maatschappelijke verhoudingen, staatsinrichting, actief burgerschap.

Sociale redzaamheid bestaat uit: gezond gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling (en verkeer)

Kunstzinnige oriëntatie bestaat uit: drama, handvaardigheid, tekenen, muzikale vorming en culturele ontwikkeling.

Het fruit eten en drinken in de ochtend is onderwijstijd. Deze tijd wordt gebruikt om voor te lezen of een filmpje te kijken passend bij één van de vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Eden hebben wij een apart programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Ook zijn er verschillende protocollen in school aanwezig om kinderen met andere bijzonderheden in hun ontwikkeling de juiste zorg te kunnen bieden. In overleg met het samenwerkingsverband en of andere externen, wordt er zoveel mogelijk ingezet om ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen bij ons op school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven