Evangelisch IKC Eden

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

Schoolfoto van Evangelisch IKC Eden

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Twee maal per jaar (januari en juni) maken alle leerlingen vanaf groep 2 de CITO-toetsen. Resultaten worden geanalyseerd door de leerkrachten en intern begeleider. In de tussenevaluaties wordt er ook gekeken naar de opbrengsten van methodegebonden toetsen. Het totaalbeeld van alle resultaten wordt meegenomen in het opstellen van een groepsplan voor de klas. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Hieronder ziet u een overzicht van de doorstroomgegevens.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven