Evangelisch IKC Eden

Willem de Zwijgerlaan 2 3314 NX Dordrecht

Schoolfoto van Evangelisch IKC Eden

In het kort

Toelichting van de school

Een evangelisch IKC is uniek in Dordrecht. IKC Eden is een integraal kindcentrum met evangelische signatuur. In de praktijk betekent dit dat uw kind vanaf de peuterleeftijd van 2 jaar bij ons mag komen spelen op de peuteropvang en vanaf 4 jaar doorstroomt naar een kleutergroep van de basisschool. Voor en na schooltijd kan er gespeeld worden op de kinderopvang. En dit alles onder één dak.

Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden is het ons verlangen dat de kinderen leren een relatie met God en elkaar te hebben zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat kinderen in hun verdere leven aangesloten zijn op de Onderwijzer Zelf. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evangelische identiteit
  • Thematisch onderwijs
  • Zorg op maat
  • Ontwikkelen van talenten
  • Gezond leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast voor- en naschoolse opvang voor kinderen van groep 1 t/m 8 bieden we ook peuteropvang aan op maandag- dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Ook dit vindt plaats in ons eigen schoolgebouw. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven