OBS de Meridiaan

Kinkelenburg 18-19 3328 AE Dordrecht

  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Met ons daltonplanbord leren we de kinderen vanaf groep 1/2 t/m 8 plannen en taakgericht werken.
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 scoren in 2017-2018 een gemiddelde score van 537.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor onze school een belangrijk tussentijds meetpunt. Hiermee houden we de vinger aan de pols en sturen wij bij aan de hand van verbeterplannen waar we merken dat resultaten eventueel afwijken of opvallende kenmerken vertonen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school hecht er primair veel waarde aan dat het kind op de voor hem/haar juiste school terecht komt. Het overstappen naar het VO moet een veilig gevoel geven en moet naar onze visie niet afhankelijk zijn van de score. Voor veel van onze kinderen geldt, dat zij de overstap nemen naar het Stedelijk Dalton Lyceum. De samenwerking met deze school maakt dat de overgang behoorlijk geruisloos gaat. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie van de school is uiteraard gestoeld op de bovengenoemde Daltonprincipes. Die gelden als leidraad voor de cognitieve ontwikkeling maar zeker ook voor de sociale ontwikkeling. De aanpak geven we vorm door middel van de methode Aandacht Werkt (mindfulness voor kinderen) en Kwink (sociaal emotioneel leren).
Met goede voorbeelden, directe feedback en duidelijke afspraken zijn we een gezellige, gemoedelijke school met een duidelijke structuur. Juist deze structuur geeft helderheid en een stabiele basis aan kinderen.
Door liefde, rust en vertrouwen ontwikkelen kinderen zich naar hoe Dalton dit zegt: 'fearless human being!'

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in schooljaar 2014/2015 onze school bezocht. De inspectie heeft vastgesteld dat het onderwijs op onze school grotendeels op orde is. Met de gegeven aandachtspunten gaat de school uiteraard aan de slag. Vooral de opbrengsten van ons onderwijs zijn de laatste periodes positief gestegen. De school is hier trots op en werkt hard aan haar ontwikkeling.

Terug naar boven