OBS de Meridiaan

Kinkelenburg 18-19 3328 AE Dordrecht

  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Met ons daltonplanbord leren we de kinderen vanaf groep 1/2 t/m 8 plannen en taakgericht werken.
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt gebruik van een invalpool. Indien niemand beschikbaar is, wordt gekeken binnen het eigen team of iemand kan vervangen. Lukt dit niet dan kan het gebeuren dat wij de groep moeten verdelen over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van de Meridiaan bestaat uit één directeur, één intern begeleider, één administratieve medewerker, 22 leerkrachten, een overblijf 'stichting' en één Peuterspeelzaal. Net als bij de kinderen is er in de organisatie veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en veel samenwerking. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school draagt zorg voor minimaal 940 uur onderwijs verdeeld over 8 leerjaren. Voor de Meridiaan geldt dat wij hier ruim boven zitten, namelijk 955 uur. Dit betekent dat wij ruim de tijd nemen om de kinderen datgene te leren wat nodig is voor het vervolgonderwijs. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt samen met de kinderen aan de kerndoelen. Zij doet dat door te kijken naar het kind en de begeleidingsbehoefte die het nodig heeft om zijn/haar doelen te behalen. De heeft daardoor niet vastgelegd hoeveel uur er voor welk vakgebied beschikbaar is. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt ondersteuning aan alle doelgroepen, met speciale aandacht voor het 'gedrag'.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende twee jaar gaat de school zich richten op het vergroten van het 'eigenaarschap' van de leerling. Dit is vormgegeven in dalton trajectplan.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal:
De school werkt nauw samen met peuterspeelzaal Pluto. Voor de website van onze partner klikt u hier.

Overblijf op school:
De school werkt tevens samen met de MeridianO. Dit is een stichting die de kinderen in de ochtend (7.30 - 8.30), in de middagpauze (12.00-13.15) en na schooltijd (15.15-17.30) begeleidt tijdens hun verblijf op school.

Terug naar boven