OBS de Meridiaan

Kinkelenburg 18-19 3328 AE Dordrecht

  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Met ons daltonplanbord leren we de kinderen vanaf groep 1/2 t/m 8 plannen en taakgericht werken.
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van openbare daltonschool de Meridiaan. U vindt op deze pagina veel technische gegevens over onze school. Wilt u onze school echt leren kennen, maak dan gerust een afspraak voor een rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Sfeervol en netjes
  • Sociaal emotioneel welbevinden
  • Persoonsvorming
  • Bioritme van het kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen voor onze school blijft rond de 280 schommelen. De school hanteert geen wachtlijst, m.a.w. ieder kind is elk moment van harte welkom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS de Meridiaan beschikt over een zeer flexibele opvang georganiseerd door ouders en oud-ouders van de school. Het betreft hier voorschoolse- en tussenschoolse opvang én naschoolse activiteiten (opvang). U kunt per dag(deel) aangeven of u opvang voor uw kind af wilt nemen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een aantal protocollen zijn op dit moment in ontwikkeling: Social media en schoolveiligheidsplan. Uiteraard beschikt de school over een geoefend en up to date ontruimingsplan.

Terug naar boven