OBS de Meridiaan

Kinkelenburg 18-19 3328 AE Dordrecht

  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Schoolfoto van OBS de Meridiaan
  • Met ons daltonplanbord leren we de kinderen vanaf groep 1/2 t/m 8 plannen en taakgericht werken.

Het team

Toelichting van de school

Het team van daltonschool de Meridiaan is een gemêleerd en gezellig gezelschap. Professionaliteit binnen een prettige werksfeer dragen bij aan een sterke en gemoedelijke basisschool. De leeftijden variëren net zoals jong elan en echte onderwijservaring. Een mooie mix dus!

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt gebruik van een invalpool. Indien niemand beschikbaar is, wordt gekeken binnen het eigen team of iemand kan vervangen. Lukt dit niet dan kan het gebeuren dat wij de groep moeten verdelen over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van de Meridiaan bestaat uit één directeur, één intern begeleider, één administratieve medewerker, 22 leerkrachten, een overblijf 'stichting' en één Peuterspeelzaal. Net als bij de kinderen is er in de organisatie veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en veel samenwerking. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school draagt zorg voor minimaal 940 uur onderwijs verdeeld over 8 leerjaren. Voor de Meridiaan geldt dat wij hier ruim boven zitten, namelijk 955 uur. Dit betekent dat wij ruim de tijd nemen om de kinderen datgene te leren wat nodig is voor het vervolgonderwijs. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt samen met de kinderen aan de kerndoelen. Zij doet dat door te kijken naar het kind en de begeleidingsbehoefte die het nodig heeft om zijn/haar doelen te behalen. De heeft daardoor niet vastgelegd hoeveel uur er voor welk vakgebied beschikbaar is. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven