Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Wantijschool bestaat uit ongeveer 11 personen. Binnen ons team hebben we startende en ervaren leerkrachten. Ook hebben we onderwijsassistentes in dienst om aan ieders ondersteuningsbehoefte te kunnen voldoen.
Tot slot hebben we een divers team. Als school bieden wij iedereen een veilige leeromgeving, ondanks ieders komaf of geloofsovertuiging. We zijn trots op het feit dat de diversiteit ook zichtbaar is binnen ons team! 

Om een daltonschool te kunnen zijn en blijven, verwachten wij van iedere leerkracht en onderwijsondersteunend personeel dat zij de opleiding volgen tot daltonleerkracht. We zijn trots dat het grootste deel van het team geschoold is en dat de niet-geschoolde leerkrachten schooljaar 2023-2024 zullen starten met de daltonopleiding. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Nestas heeft een eigen vervangingspool. De medewerkers in deze pool zijn in vaste of tijdelijke dienst en zijn op afroep beschikbaar voor invalwerkzaamheden. Vervangers worden hoofdzakelijk ingezet voor vervangingen van verlof bij ziekte, zwangerschaps-en bevallingsverlof, ouderschapsverlof etc. Daarnaast kan het voorkomen dat vervangers worden ingezet in tijdelijke vacatures en/of als er extra inzet op een school nodig is. Wanneer deze medewerkers geen vervangingswerkzaamheden hebben, worden zij ingezet op hun stamschool.
Op het moment dat er geen vervanging beschikbaar is, proberen wij het intern op te lossen door een leerkracht uit ons team extra voor de groep te zetten of delen we de groep op over onze andere groepen. In uiterste nood moeten wij u vragen uw kind(eren) thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Wantijschool heeft de ambitie kansrijk onderwijs te blijven bieden vanuit hoge verwachtingen. Wij verwachten van onze school een open mindset met betrekking tot de ontwikkeling en vaardigheden van ieder kind. We hopen in de toekomst van nog hogere verwachtingen uit te gaan. 

Ook willen we in de toekomst meer ondersteuning in de groep bieden. We zijn ervan overtuigd dat ondersteuning in de groep effectiever kan zijn dan buiten de groep en hopen dit de komende vier jaar te realiseren. 

Tenslotte willen we in de toekomst ons daltonconcept zo neerzetten dat onze leerlingen meer de regie nemen. We hopen een mate van reflectie en zelfstandigheid te bewerkstelligen, waardoor leerlingen nog meer eigenaar worden van het eigen leerproces. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Otto de Ontdekker

'Otto de Ontdekker' is een project vanuit onze basisschool om peuters vanaf 3 jaar oud een dagdeel te laten wennen aan de basisschool. In een veilige, vertrouwde omgeving leren de peuters de leerkrachten, de omgeving en de kinderen van de onderbouw kennen. Spelenderwijs wordt met sociale, maar ook schoolse vaardigheden kennis gemaakt. De leerlingen zingen, dansen, knutselen en spelen spelletjes onder begeleiding van een bevoegde leerkracht. Kortom: Otto de Ontdekker zorgt voor een interessante 'ontdekkingstocht' in de basisschool.

Terug naar boven