Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs

Maasstraat 204 3313 GL Dordrecht

  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Wantijschool voor Openbaar Dalton Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Wantijschool is een openbare dalton basisschool met een open en transparant karakter, gevestigd in de wijk Staart aan de Maasstraat te Dordrecht. Het is één van de tweeëntwintig basisscholen binnen NESTAS Scholengroep voor openbaar en katholiek basisonderwijs. De Wantijschool kan het best omschreven worden als een kleinschalige en rustige buurtschool. Deze rust valt meteen op bij binnenkomst en is mede het resultaat van de ervaren en betrokken leerkrachten.

De Wantijschool is een basisschool waar peuteropvang en basisschool onder één dak te vinden zijn. Ook hebben we kinderopvang én buitenschoolse opvang inpandig. Sinds schooljaar 2022-2023 zijn wij tevens een officiële Daltonschool. Een Daltonschool is een school waar dezelfde vakken worden gegeven als op een andere school. Wel vinden we het belangrijk om dat leerlingen deze vakken ook leren door samen te werken en door zelfstandig te leren. Dit proberen we dus ook, waar mogelijk, in de lessen of verwerking te verwerken. Binnen Daltononderwijs staan de volgende kernwaarden centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en samenwerking. U kunt op onze website daar meer over lezen. 

Vanaf 2 jaar zijn kinderen welkom op de voorschool (peuterspeelzaal) om te wennen aan het samenspelen en om naar school te gaan. Alle activiteiten op de voorscholen zijn afgestemd op en met de Wantijschool, zodat kinderen vanaf hun vierde levensjaar met een goede basis kunnen doorstromen. Vanaf voorjaar 2018 geven wij de peuters de mogelijkheid om spelenderwijs te wennen aan de basisschool met Otto de Ontdekker. Deze opvang is voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. Eén dagdeel per week gaan zij dan naar de basisschool.

Op de vierde verjaardag breekt dan eindelijk het moment aan: uw kind mag naar de basisschool en dat levert niet eens zo’n grote verandering op. Het gebouw, het schoolplein en de manier van werken is dan vaak al bekend. In de basisschoolperiode is buitenschoolse opvang mogelijk. In dat geval kunnen kinderen na schooltijd gebruik maken van de opvang.

De Wantijschool werkt met een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag op school om samen te lunchen en te spelen. Dit geeft voor ouders ook rust tussen de middag.

Op de Wantijschool worden de kinderen voorbereid op de volgende belangrijke stap: het voortgezet onderwijs. Samen zorgen wij voor de juiste koers voor ieder kind!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Vreedzaam
  • Continurooster
  • Burgerschapsonderwijs
  • Individuele aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In augustus 2014 is de Wantijschool gefuseerd met locatie Noordhove. In schooljaar 2022-2023 is echter besloten de locatie Noordhove te sluiten. Een aantal leerlingen verhuist mee, anderen zijn ingeschreven op een basisschool vlakbij huis. Om die reden zal ons leerlingaantal afnemen.

De wijk Staart is dynamisch. Dat betekent dat veel gezinnen op de Staart starten en vervolgens verhuizen. Gedurende het jaar merken wij op dat leerlingen vertrekken en instromen.  Dat maakt dat ons leerlingaantal ook dynamisch is. 

Op 1 februari 2023 telde de school totaal 136 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven