Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog

Zuiderzeestraatweg West 79 8085 AC Doornspijk

  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog is een bewust Christelijke school. De school is in veel opzichten een bijzondere school, met geheel eigen GROEN EN DUURZAAM karakter en daaruit volgende speerpunten. De Regenboog is een veilige school met een duidelijke aanpak gericht op het voorkomen van pestgedrag. Ook investeren wij bovengemiddeld in leesonderwijs. Bijzonder is ook het cultuuronderwijs dat wij aanbieden met jaarlijks een excursie naar een museum. De Regenboog beschikt over een prachtig plein gelegen aan de rand van het dorp met ouders die trots zijn op "hun school". De Regenboog is een goede school, zo mag u verwachten. Met aandacht voor uw kind. Waar het goed wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed Christelijk onderwijs
  • Werken in thema's
  • Betrokken ouders
  • Veiligheid
  • Passend met veel ondersteuning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CNBS De Regenboog staat in Doornspijk. De school is gestart in 1887. Dit betekent dat de school al meer dan 125 jaar oud is en een rijke geschiedenis heeft, waarbij de betrokkenheid van zowel het personeel als de ouders zeer groot is.  De afgelopen jaren is het leerlingaantal om demografische redenen teruggelopen tot rond de 90 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren stijgt tot rond de 100 leerlingen. Op 1 oktober 2019 zijn de 90 leerlingen verdeeld over 4 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 22 leerlingen. In elke groep is dagelijks of meerdere dagdelen een periode onderwijsassistentie aanwezig om de leraar te ondersteunen en alle kinderen voldoende aandacht te geven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om kinderen individueel te begeleiden door een leraarondersteuner als dat nodig is. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven