Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog

Zuiderzeestraatweg West 79 8085 AC Doornspijk

  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Meent heeft eigen leraren beschikbaar in een pool om langdurig verlof van personeel op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie opmerking bij groep 3-8.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit is een globale verdeling van de onderwijstijd. Waar nodig wijken we af. Dat kan zijn tijdens themaweken of wanneer een onderdeel meer/minder onderwijstijd nodig heeft dan hier aangegeven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt veel specifieke ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben. Uit het SOP blijkt dat er op De Regenboog veel leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. De Meent stelt extra geld beschikbaar voor personeel om deze extra ondersteuning te kunnen geven.

Naast bovenstaande vindt basisschool de Regenboog dat voor zoveel mogelijk elke leerling thuisnabij en passend onderwijs geboden moet worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven