Gereformeerde Basisschool De Schakel

Op de Keppels 1B 9101 DG Dokkum

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

De Schakel is een gezellige kleine basisschool. Structuur en rust kenmerken de school. Als onderdeel van NoorderBasis geeft de school vorm aan het motto “Scholen met de Bijbel” Op de school staat de Bijbel centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen. Er zijn kleine groepen met veel aandacht voor de leerontwikkeling van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Structuur
  • Rust
  • Betrokkenheid
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren licht gekrompen. Dit vanwege het verminderen van de instroom van de leerlingen uit de authentieke achterban van de vereniging, de gereformeerde kerken. De laatste jaren is de instroom verschoven naar kinderen uit andere geloofsgemeenschappen. Dit zorgt voor een afname van de krimp en een (naar we hopen) groei in de komende jaren.

We werken ook dit schooljaar met vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We voldoen met onze vakanties en met de schooltijden aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven