Basisschool De Schakel, school met de Bijbel

Op de Keppels 1B 9101 DG Dokkum

Schoolfoto van Basisschool De Schakel, school met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het verleden gebeurde de meting van de leerlingentevredenheid door middel van een vragenlijst die werd afgenomen door het schooladministratiepakket. De vragen waren voor alle scholen binnen de stichting vastgesteld.
Dit betekent dat er een soort interne benchmark mogelijk was.
Je kon de eigen school vergelijken met de andere scholen binnen NoorderBasis.
In 2019 is gekozen om de afname te laten doe door DUO-onderwijsonderzoek.
Deze instantie levert een landelijke benchmark.

In 2021 zou de volgende afname plaatsvinden. Deze is in verband met de Coronacrisis uitgesteld tot 2022


Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het verleden gebeurde de meting van de oudertevredenheid door middel van een vragenlijst die werd afgenomen door het schooladministratiepakket. De vragen waren voor alle scholen binnen de stichting vastgesteld. Dit betekent dat er een soort interne benchmark mogelijk was. Je kon de eigen school vergelijken met de andere scholen binnen NoorderBasis.
In 2019 is gekozen om de afname te laten doe door DUO-onderwijsonderzoek.
Deze instantie levert een landelijke benchmark.

Het was de bedoeling om in schooljaar 2020-2021 de volgende afneme te doen.

Deze is i.v.m. de Coronacisis uitgesteld naar het schooljaar 2021-2022

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven