Nynke van Hichtumschool

Aalscholver 2 9101 XN Dokkum

Schoolfoto van Nynke van Hichtumschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij houden van talent! En daarom dagen we de kinderen van de Nynke graag uit om zich te laten zien. Wij verzorgen een doorgaande lijn vanaf 4 jaar tot 13 jaar. Bij de doorstroming vanuit de voorschool It Fu^gella^n naar de Nynke en naar de scholen voor voortgezet onderwijs zorgen we voor een goede overdracht. Naast rekenen en taal hebben wij ook een aanbod waarbij we de kinderen uitdagen om hun talent te laten zien. Denk daarbij aan presenteren, samenwerken, zingen, ondernemerschap, toneelspelen, onderzoeken, dans, creativiteit, programmeren en sporten. Dat doen wij onder de noemer Skills Skoalle onder andere op projectmatige basis aan de hand van thema’s zoals bijvoorbeeld gezondheid, de wereld om ons heen, het verleden en de toekomst. De projecten geven kinderen de kans hun eigen doelen te stellen te werken aan hun eigen vaardigheden (skills). Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan. Daarom zijn wij een Vreedzame School met oog voor normen en waarden. Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk onderwijs in de vorm van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Hier kunnen kinderen en ouders zelf voor kiezen. Bovenal zijn we een (goede) school voor iedereen, ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft; bij ons mag ieder kind zich laten zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Gelijkwaardigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal herstelt zich na enige teruggang en laat sinds enige tijd weer een groei zien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn enkele ouders die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Indien er vraag naar is verwijzen we de ouders naar de instanties die die opvang verzorgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven