Nynke van Hichtumschool

Aalscholver 2 9101 XN Dokkum

Schoolfoto van Nynke van Hichtumschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Nynke van Hichtum willen we het beste uit uw kind halen. Ieder met hun eigen talent. We bieden regulier onderwijs aan in kleine combinatiegroepen van twee leerjaren.  We dagen onze leerlingen en onszelf uit door samen te werken, samen te leren en samen te spelen. We zijn een Vreedzame School © en hebben aandacht voor elkaar met oog voor waarden en normen. We maken op een verantwoorde manier gebruik van moderne leermiddelen, zoals de iPad. We wisselen het gebruik van moderne leermiddelen veelvuldig af om gericht motorische vaardigheden te trainen en te onderhouden. Leren doen we in samenhang met onze wereld – deep learning – volgens een moderne en thematische aanpak met aandacht voor 21e- eeuwse vaardigheden. Daarmee besteden we onder andere aan- dacht aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur- kunde en filosofie. Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk onderwijs in de vorm van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Hier kunnen de ouders en kinderen zelf voor kiezen. Bovenal zijn we een (goede) school voor iedereen, ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft. Bij ons mag je worden wie je bent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Kleurrijk
  • ICT minded
  • Ouders als partners
  • Goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal stabiliseert zich de afgelopen jaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn geen ouders die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang. Indien er vraag naar is verwijzen we de ouders naar de instanties die opvang verzorgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven