Nynke van Hichtumschool

Aalscholver 2 9101 XN Dokkum

Schoolfoto van Nynke van Hichtumschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar vragen wij de leerlingen uit de groepen 6 ,7 en 8 wat zij vinden van de school en de lessen op school. In eerdere jaren gaven de leerlingen uit deze groepen heel duidelijk aan dat ze minder tevreden zijn over de klas. Nu is dat beeld wel veranderd. De leerlingen geven duidelijk aan zich beter en veiliger te voelen in hun groep. De overige scores blijven in grote mate ongeveer gelijk en als gevolg hiervan ook de gemiddelde score voor wat betreft de leerlingen. We zijn bezig om meer initiatieven met de leerlingen op te zetten, met als doel ondermeer om hun welbevinden op school te vergroten.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar vragen wij de ouders van onze school wat zij vinden van obs Nynke van Hichtum. We willen dan graag weten hoe ze het schoolklimaat, het leerproces en de informatie / communicatie ervaren.

De waardering vanuit de ouders is de afgelopen periode behoorlijk verbeterd. Het schoolklimaat wordt als veiliger ervaren. Ook zet het team duidelijk in op verbetering van het leerproces van de kinderen. In de communicatie zijn we daarnaast ook helderder geworden. Deze oorzaken dragen bij aan een score die tot tevredenheid stemt. Het is nu zaak dit te continueren.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven