Vrije School De Kleine Prins

Torontostraat 1 7007 BK Doetinchem

Schoolfoto van Vrije School De Kleine Prins

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks neemt de school een vragenlijst Sociale Veiligheid bij leerlingen af.

Deze uitkomsten worden – zoals de wet voorschrijft – uitgewisseld met de Onderwijsinspectie. Dit geschiedt uiteraard anoniem.

Per schooljaar 2023 - 2024 stopt de leverancier van Zien! echter met de ondersteuning ervan en binnen Stichting Athena is inmiddels besloten dat de vragenlijst van VenstersPO het nieuwe instrument zal worden.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022 - 2023 zijn de ouders van onze school bevraagd middels een enquete die stichtingbreed wordt gehanteerd.

De uitkomsten worden geanalyseerd en in samenspraak met de MR geduid en daar waar mogelijk en nodig opgepakt middels het jaarplan van komend schooljaar.

Komend schooljaar verwacht de school de vragenlijsten van VenstersPO stichtingbreed te gaan gebruiken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven