IKC Het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117 7002 CC Doetinchem

  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een stevige basis
  • brede talentontwikkeling
  • gezond en actief leren
  • doorgaande lijn van 2 tot 13

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldings - en toelatingsbeleid

Het is van belang dat u de beste school kiest, die bij uw kind past. Kom zeker eens langs bij Het Noorderlicht voordat u uw kind aanmeldt, om te kijken of het past.

U en uw kind krijgen een rondleiding door het gebouw en nemen een kijkje in de klas.

Onze directeur kan u in een gesprek meer vertellen over Het Noorderlicht. Een aanmeldingsformulier is te krijgen bij de directie.

Het Noorderlicht heeft zes weken de tijd met een uitloop tot tien weken om de aanmelding te bekijken. Na plaatsing neemt de leerkracht contact met u op. Dit gebeurt zes weken voordat uw kind start op school. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt een vragenformulier doorgenomen en de inloopmomenten worden afgesproken. Uw kind mag telkens een dagdeel meedoen in de klas om te wennen. Totaal drie keer.

Op onze website vindt u de procedure bij verzoek tot plaatsing en de procedure van weigering.

https://hetnoorderlichtdoetinchem.nl/plaatsen-en-weigeren-leerling/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Natuurlijk gaan we er het liefst vanuit dat er bij ons op school niet gepest wordt en dat er niemand wordt buitengesloten. Helaas moeten we ons ervan bewust zijn dat dit niet vanzelfsprekend het geval is. Ook op onze school is het belangrijk om structureel aandacht te besteden aan het voorkomen van pestgedrag of “buitensluiten”. Aangezien dit gedrag juist stiekem gebeurt, is het voor leerkrachten en ouders vaak moeilijk om dit op tijd en adequaat te signaleren. Dat voorkomen beter is dan genezen spreekt hier natuurlijk voor zich.

Om dit op onze school handen en voeten te geven hebben wij gekozen om naast de Kanjertraining, ook de Rots & Water training in te zetten. Verder beschikt de school over een breed scala aan materialen om met kinderen op verschillende manieren te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkracht kan daarmee met de kinderen werken aan onderwerpen die op dat moment actueel zijn in de groep.

Terug naar boven