IKC Het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117 7002 CC Doetinchem

  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een stevige basis
  • brede talentontwikkeling
  • gezond en actief leren
  • doorgaande lijn van 2 tot 13

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldings - en toelatingsbeleid

Het is van belang dat u de beste school kiest, die bij uw kind past. Kom zeker eens langs bij Het Noorderlicht voordat u uw kind aanmeldt, om te kijken of het past.

U en uw kind krijgen een rondleiding door het gebouw en nemen een kijkje in de klas.

Onze directeur kan u in een gesprek meer vertellen over Het Noorderlicht. Een aanmeldingsformulier is te krijgen bij de directie.

Het Noorderlicht heeft zes weken de tijd met een uitloop tot tien weken om de aanmelding te bekijken. Na plaatsing neemt de leerkracht contact met u op. Dit gebeurt zes weken voordat uw kind start op school. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt een vragenformulier doorgenomen en de inloopmomenten worden afgesproken. Uw kind mag telkens een dagdeel meedoen in de klas om te wennen. Totaal drie keer.

Op onze website vindt u de procedure bij verzoek tot plaatsing en de procedure van weigering.

https://hetnoorderlichtdoetinchem.nl/plaatsen-en-weigeren-leerling/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven