IKC Het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117 7002 CC Doetinchem

  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van IKC Het Noorderlicht

Het team

Toelichting van de school

We zetten ons met hart en ziel in om vanuit onze waarden een mooie leer- en ontwikkelplek te creëren voor kinderen. In onze jaarlijkse kalender kunt u de precieze samenstelling van het team vinden. 

Onze kwaliteiten: 

Gedrevenheid. Ons team is erg gedreven en toegewijd aan de ontwikkeling en het gevoel van welzijn van elk kind. Wij gaan voor elke uitdaging die voor ons ligt. We zetten ons in om elk kind een goede kans en een goede basis te geven. 

Betrokkenheid. We zijn betrokken bij de kinderen en de ouders. Alle professionals in Het Noorderlicht willen er zijn voor de ander en zijn zorgzaam voor de kinderen. We voelen ons verbonden met elkaar en weten van elkaar dat we het samen doen.

Speelsheid. Wij zijn niet van de zware gesprekken en lange discussies. De omstandigheden waarin onze kinderen opgroeien zijn soms moeilijk, maar wij kijken naar wat er kan en gaan met energie aan de slag. Onze grote gedrevenheid en betrokkenheid vragen soms veel energie van ons. Speelsheid en humor helpen ons dan om door te blijven gaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het regelen van vervangingen bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt gecoördineerd vanuit de IJsselpool. Het kan voorkomen dat de IJsselpool op een zeker moment géén poolers meer beschikbaar heeft. Als school hebben we onderstaand stappenplan gemaakt in voorkomende situatie:

  1. Collega vragen die aangegeven heeft extra te willen werken.
  2. Leerkracht in Opleiding (LIO) inzetten voor stage groep. De vaste leerkracht inzetten in de groep van de collega die ziek is.
  3. Geen inzet mogelijk dan leerlingen verdelen over andere groepen met pakket werk waar kinderen zelfstandig aan kunnen werken. Kleuters worden niet verdeeld.
  4. Bovenstaande stappen doen we de eerste dag. De tweede dag gaat de groep naar huis, mocht er geen pooler zijn. Ouders worden hier tijdig over geïnformeerd.

We hopen uiteraard dat we geen kinderen thuis hoeven laten. Maar mocht dit wel zo zijn dan bent u op de hoogte en hopen we op uw begrip.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven