Kindcentrum de Horizon

Meipoortwal 1 6981 DD Doesburg

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Horizon
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Horizon
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Horizon
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Horizon
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Horizon

In het kort

Toelichting van de school

De Horizon is een openbaar kindcentrum in het centrum van Doesburg. Samen met 15 openbare kindcentra en scholen in Doesburg, Hummelo en Keppel, Drempt, Vorden, Hengelo, Zelhem en Doetinchem vallen we sinds 1 januari 2003 onder het bestuur van de Scholengroep IJsselgraaf-Spelenderwijs. De beleidsvisie van Stichting IJsselgraaf is te vinden op de website van IJsselgraaf: www.ijsselgraaf.nl.   

De Horizon stelt elk kind in staat zich binnen zijn eigen mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Het kindcentrum verzorgt betekenisvol onderwijs en opvang om kinderen intrinsiek te motiveren, zodat er sprake is van eigenaarschap. We geven vorm aan boeiend onderwijs en opvang zodat kinderen betrokken zijn, veel leren en hun talenten ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en cognitieve ontwikkeling. We schenken veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoon als geheel. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol.

Collega’s van de peuterspeelgroep en de basisschool werken nauw samen en hebben hun programma’s op elkaar afgestemd. Er is een stevige doorgaande ontwikkellijn. Het pedagogisch klimaat is hetzelfde en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.  Er is een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en het kindcentrum. Dit zorgt ervoor dat leerlingen groeien in hun welbevinden en dat de leerprestaties toenemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • enthousiasme
  • kwaliteit
  • samenwerking & (zelf)respect
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven