De Meerkoet

Schoolstraat 9 1746 AP Dirkshorn

  • De Meerkoet
  • een katoenen onderbroek begraven in de tuin om te onderzoeken of de kwaliteit van de grond o.k. is.
  • gevonden in de schooltuin....van welk dier zijn deze botjes?
  • groep 3 leerlingen
  • Ik zoek een lekker ijsje. Wat kost dat?

Het team

Toelichting van de school

Directie: Schoolleider: Debby van Kampen.

De directie houdt zich bezig met bestuurlijke zaken, met beleidszaken en uiteraard met personele en leerling zaken. De directeur voert gesprekken met leerkrachten en zorgt ervoor dat leerkrachten hun werk goed kunnen doen; zij waarborgt de kwaliteit. Wilt u als ouder een gesprek met de directeur, dan kunt u altijd langskomen of telefonisch een afspraak maken.

Interne begeleiding: Wij hebben op onze school een intern begeleider (afgekort ib-er) Barbara Smits. Zij coördineert de leerlingenzorg. Indien u dat wenst, kunt u als ouder ook een gesprek met haar aanvragen.

Coördinerende leerkrachten: Voor de verschillende functies op school hebben we coördinatoren . Zo hebben wij een gedragsspecialist, een ICT-coördinator, een rekencoördinator, een begrijpend lezen-coördinator, toekomstgericht onderwijsspecialist, jonge kind, techniek en een coördinator voor de cultuurprojecten. 

Onderwijsondersteunend personeel: Deze teamleden vervullen een zeer belangrijke taak in de ondersteunende sfeer. Zo hebben we ter ondersteuning van directie en team de beschikking over een administratief medewerkster, een onderwijsassistent en een conciërge. Zij verrichten allerlei ondersteunende diensten, die wij heel belangrijk vinden, zodat de teamleden zich optimaal kunnen bezighouden met onderwijstaken. 

Onderwijsassistent: Ute Tuckmantel 

Conciërge: René van der Gulik 

Administratief medewerker: Sylvia Berkhout 

Groepen en leerkrachten: Groep 1/ 2: maandag t/m donderdag Joke van Rijn- vrijdag Pauline VerhaafGroep

3/ 4: Sander Overpelt

 Groep 5/ 6: Karen van Panhuis- Beers 

Groep 7/ 8: Mieke Borst

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is nog steeds een gebrek aan vervangers binnen het primair onderwijs. Het ziet er niet naar uit dat deze situatie op korte termijn zal verbeteren. 

Procedure bij de afwezigheid van een leerkracht: 

Stap 1 : Invaller zoeken. 

Stap 2 : Is stap 1 niet gelukt dan worden de leerlingen waar mogelijk 1 dag opgevangen in de overige groepen. 

Stap 3 : Als de leerkracht ook een 2e dag ( of meerdere dagen) afwezig is, blijven de groepen om beurten een dag thuis. De leerkrachten rouleren. 

Motivatie: De klassen worden niet meteen naar huis toe gestuurd. Ouders komen niet meteen voor een voldongen feit te staan. Wij raden werkende ouders aan om in ieder geval een noodoplossing achter de hand te houden.

 N.B. mocht er weer sprake zijn van ziekte/ quarantaine maatregelen omtrent Covid 19, dan volgen wij de adviezen van de GGD en kan het dus zo zijn dat de kinderen de eerste dag al naar huis moeten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hebben een continurooster van 5 gelijke dagen.Leerlingen krijgen onderwijs op maat waarbij het niet exact aan te geven is hoeveel uren er besteed worden per vakgebied.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben een continurooster van 5 gelijke dagen.

Leerlingen krijgen onderwijs op maat waarbij het niet exact aan te geven is hoeveel uren er besteed worden per vakgebied.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Het nieuwe schoolondersteuningsprofiel voor schooljaar 2023-2024 wordt in november gepubliceerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In september 2023 starten wij naast het groeilab een doelab. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven