De Meerkoet

Schoolstraat 9 1746 AP Dirkshorn

  • De Meerkoet
  • een katoenen onderbroek begraven in de tuin om te onderzoeken of de kwaliteit van de grond o.k. is.
  • gevonden in de schooltuin....van welk dier zijn deze botjes?
  • groep 3 leerlingen
  • Ik zoek een lekker ijsje. Wat kost dat?

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten
  • Verantwoordelijkheid
  • Onderzoekend&ontdekkend leren
  • Samenwerkend leren
  • Zelfstandigheid&eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is afhankelijk van de geboortecijfers in het voedingsgebied. De laatste jaren zien we een lichte daling, dit heeft te maken met het aantal geboren kinderen in Dirkshorn.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bso De Koet                                                                                                                                                                                                      Bso De Koet biedt opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De groep is gevestigd naast basisschool De Meerkoet in Dirkshorn. Ook kinderen van basisschool De Regenboog uit Stroet zijn er van harte welkom. Dagelijks kunnen er op deze bso 20 kinderen worden opgevangen. Bso De Koet beschikt over een prachtige natuurlijke buitenruimte met leuk speelmateriaal als een glijbaan, loopbrug en een vogelnestschommel, een zandbak en natuurlijk fietsjes en tractors. In de ruime, groene tuin bevinden zich veel natuurlijke elementen zoals zand, prut en houten balken. De kinderen van De Koet gaan zo nu en dan ook op bezoek bij andere bso's van SKRS. Daar spelen ze met bijvoorbeeld de waterpomp, varen ze in het SKRS-bootje en spelen ze met de andere kinderen. Ook kunnen zij bij een bezoek aan Schagen handig gebruikmaken van de andere SKRS-locaties.       

In de bijlag en op de website van SKRS vindt u meer informatie!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven