Groen v Prinsterer

Helfrichstraat 2 4671 AV Dinteloord

  • Ieder kind zien
In het hart van het dorp
Kwaliteit maken we samen
  • De aula wordt gebruikt door alle groepen, extra speelruimte voor groep 1 en 2, voor de overblijf en de BSO en natuurlijk vieringen!
  • De lokalen voor groep 1 en 2 zijn rijk ingericht met verschillende hoeken en een speelverdieping.
  • De school wordt omringt door het plein en naast het park zitten we echt "in het hart van het dorp", maar toch lekker rustig!
  • Op deze muur kun je zien waard de leerlingen trots op zijn! Een eigen creatie van alle leerlingen i.s.m. kunstenaar Iwaz.

In het kort

Toelichting van de school

Jij mag er zijn! Iedereen is welkom op de Groen van Prinstererschool, wie je ook bent, wat je ook kan. Wij helpen kinderen graag om meer te kunnen, een stapje extra te zetten. Wij geloven dat een kind het kan en stimuleren leerlingen om in zichzelf te geloven. Op de Groen van Prinstererschool mag iedereen zijn wie hij of zij is, want iedereen is gelijkwaardig. Ieder kind werkt en leert op zijn of haar eigen manier. Daarnaast mogen de leerlingen hun eigen talenten ontdekken en daarmee aan de slag te gaan. Ons doel is dat de leerlingen leren door dromen, denken, durven, doen en doorzetten. We vinden het ook belangrijk om een sfeer te creëren waarin de leerling zichzelf durft te zijn. Ons team wil onze leerlingen een gevoel geven van betrokkenheid, vertrouwen, motivatie en plezier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ik kan, mag, durf mijzelf zijn
  • veilige leeromgeving
  • sociale ontwikkeling
  • culturele ontwikkeling
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 8 groepen met gemiddeld 23 leerlingen. De komende jaren blijft het leerlingenaantal naar verwachting stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag is er buitenschoolse opvang op school van 7:00 uur tot 18:00 uur. Op woensdag en vrijdag en in de vakanties is er buitenschoolse opvang op locatie 'De Boomhut'.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven