Groen v Prinsterer

Helfrichstraat 2 4671 AV Dinteloord

  • de hoogste toren
  • kernwaarden en doelen van basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Groen v Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ik kan, mag, durf mijzelf zijn
  • veilige leeromgeving
  • sociale ontwikkeling
  • culturele ontwikkeling
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 9 groepen met gemiddeld 23 leerlingen. De komende jaren blijft het leerlingenaantal naar verwachting stabiel.
Weergave

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag is er buitenschoolse opvang op school van 7:00 uur tot 18:00 uur. Op woensdag en vrijdag en in de vakanties is er buitenschoolse opvang op locatie 'De Boomhut'.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven