Groen v Prinsterer

Helfrichstraat 2 4671 AV Dinteloord

  • Ieder kind zien
In het hart van het dorp
Kwaliteit maken we samen
  • De aula wordt gebruikt door alle groepen, extra speelruimte voor groep 1 en 2, voor de overblijf en de BSO en natuurlijk vieringen!
  • De lokalen voor groep 1 en 2 zijn rijk ingericht met verschillende hoeken en een speelverdieping.
  • De school wordt omringt door het plein en naast het park zitten we echt "in het hart van het dorp", maar toch lekker rustig!
  • Op deze muur kun je zien waard de leerlingen trots op zijn! Een eigen creatie van alle leerlingen i.s.m. kunstenaar Iwaz.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool Groen van Prinsterer legt verantwoording af met de middentoetsen groep 8 van het Cito leerling volgsysteem:

resultaten 2014-2015:

rekenen & wiskunde   B  vaardigheidsscore   115

begrijpend lezen        B  vaardigheidsscore   57,3

technisch lezen          A  vaardigheidsscore   184

spelling                     A  vaardigheidsscore   147,2

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van het onderwijsproces worden getoetst middels het cito-leerlingvolgsysteem. De leerkrachten gebruiken deze resultaten om de leereffecten van hun onderwijs te analyseren en daar verbeterplannen op te maken (doen wij de goede dingen en doen we die dingen goed). Met elkaar bespreken we de gedane interventies en welke interventies effectief zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven