SSBO 't Sterrenbos

van Limburg Stirumstraat 29 6951 EB Dieren

Schoolfoto van SSBO 't Sterrenbos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast het eindonderzoek geeft de school een schooladvies en wordt er, in samenspraak met de ouders, een keuze gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is hierbij bindend ongeacht de resultaten van het eindonderzoek.
Onze school is verplicht een OPP van de schoolverlaters te sturen, waarin de vorderingen van het onderwijs vermeld staan voor het voortgezet onderwijs.
De ouders/verzorgers melden hun kind vervolgens aan bij de school van hun keuze. Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft zijn eigen aanmeldingsprocedure, die de leerlingen moeten doorlopen. Het voortgezet onderwijs bepaalt of een leerling wordt aangenomen. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op twee momenten per jaar nemen wij de cito toetsen af. We toetsen adaptief, op niveau.

Wanneer een kind een toets behaald heeft, volgens vaststaande normen, nemen wij een 'hogere' toets af, indien niet gehaald nemen we de ''lagere'' toets af. 

Na deze toetsronde maakt het zorgteam samen met het team een zelfevaluatie die ook gedeeld wordt met het bestuur. Acties en interventies worden besproken, uitgezet en geëvalueerd in de leerling- en groepsbesprekingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De volgende adviezen voortgezet onderwijs hebben wij gegeven in schooljaar 2018-2019:

VMBO BL met LWOO: 9
VMBO KL met LWOO: 1
Praktijkonderwijs: 8
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op 't Sterrenbos in Dieren is voldoende. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven