SSBO 't Sterrenbos

van Limburg Stirumstraat 29 6951 EB Dieren

Schoolfoto van SSBO 't Sterrenbos

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen leert anders.
Leer jij door bewegen?
Leer je door luisteren en kijken naar de leerkracht?
Of juist door wat je geleerd hebt meteen in de praktijk te brengen?
Wat je leert daar kun je iets mee! Wat je leert is belangrijk!  
Op ’t Sterrenbos leren kinderen door te doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een goed pedagogisch klimaat
  • Onderwijs op maat
  • Aandacht voor verschillen
  • Specialistisch en sterk team
  • Kleine groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op SBO 't Sterrenbos zitten in 2019-2020 98 kinderen verdeeld over 6 groepen. 

Wij hebben een onderbouwgroep (groep 1,2,3 gecombineerd), een middenbouw A tot en met D en een bovenbouwgroep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van toepassing in heel Nederland.
‘t Sterrenbos valt onder het samenwerkingsverband PassendWijs. Het samenwerkingsverband is erop gericht om kinderen met leer – en/of opvoedingsproblemen te helpen en een betere samenwerking tussen basisscholen en de speciale basisschool te realiseren.
’t Sterrenbos heeft dus leerlingen die allemaal een “zorgarrangement” hebben. Hierdoor kunnen wij geen extra hulp vanuit PassendWijs inhuren. De directeur van ’t Sterrenbos heeft zitting in het directieteam van Scholengroep Veluwezoom en in het overleg tussen SBO en SO-scholen van PassendWijs. De intern begeleider (IB-er) van ’t Sterrenbos heeft zitting in het netwerk van IB- ers van PassendWijs.
Dit netwerk ondersteunt de IB-ers onderling bij praktische zaken en zorgt daarmee voor stroomlijning van aanpak en informatie. Daarnaast heeft de IB-er zitting in het netwerk van IB-ers van SBO-scholen van PassendWijs en in het netwerk van IB-ers van Scholengroep Veluwezoom. 

Terug naar boven