SSBO 't Sterrenbos

van Limburg Stirumstraat 29 6951 EB Dieren

Schoolfoto van SSBO 't Sterrenbos

Het team

Toelichting van de school

Het team van 't Sterrenbos bestaat uit enthousiaste, gedreven, betrokken medewerkers met een hart voor kinderen waarbij leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Onze teamleden hebben vertrouwen in het potentieel van de kinderen, gaan uit van een houding van 'onvoorwaardelijk samen'. 

Onze teamleden denken in kansen en zijn flexibel. 

Het team bestaat uit een diversiteit in leeftijd, ervaring en specialismen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt met interne leerkrachten waar mogelijk opgelost. Indien daartoe geen mogelijkheid is, nemen wij vervangingsdiensten van PON af. Daarbij heeft Veluwezoom een eigen vervangingspool. Soms maken we hier ook gebruik van.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school bestaat uit 6 groepen verdeeld over onder-, midden- en bovenbouw.
Een groepsaanduiding zoals in het reguliere basisonderwijs ( groep 1 t/m 8 ) kennen we niet.
De indeling in groepen vindt in principe plaats op basis van de leeftijd.
Mocht het voor de evenwichtige samenstelling of voor een individuele leerling nodig zijn, dan wordt van het leeftijdsprincipe afgeweken.
De school hanteert een gemiddelde groepsgrootte van 15 leerlingen.
In de onder- en bovenbouw werken we in schooljaar 2019-2020 in een unitvorm. Twee leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen. Beide leerkrachten zijn verantwoordelijk en door het werken in deze unit kunnen wij nog makkelijker onderwijs op maat aanbieden. 
Leerlingen volgen de lessen in de eigen groep. Bij de vakken rekenen en technisch lezen werken we groepsdoorbrekend op niveau.
Binnen de groep wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school voor speciaal basisonderwijs is er voor leerlingen in de basisschoolleeftijd die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden. SBO ’t Sterrenbos biedt kinderen nieuwe kansen. Ons uitgangspunt daarbij is: een omgeving waarin een kind weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Wij accepteren en respecteren dat er verschillen tussen kinderen zijn en willen ons handelen daarop afstemmen. Er zijn daarom verschillen in aanpak en lesmateriaal binnen een groep. Daarnaast is een duidelijke structuur nodig met heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven