Kindcentrum Robin

Geitenbergweg 3 6951 GZ Dieren

Schoolfoto van Kindcentrum Robin

Het team

Toelichting van de school

Het team van Kindcentrum Robin bestaat uit een groep professionele, betrokken en bevlogen teamleden. Op ons kindcentrum werken we met 10 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 1 administratieve kracht, 1 huismeester, 1 gedragsspecialist, 1 taalspecialist, 1 rekenspecialist, een intern begeleider, 1 adjunct-directeur en 1 directeur. 

Op onze rijke schooldag werken we samen met veel vakleerkrachten. De rijke schooldag is een belangrijk onderdeel op Kindcentrum Robin. Op de rijke schooldag gaan de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van 8.30 tot 15.30 uur naar school en krijgen ze gedurende de dag 1 uur en 15 minuten les van een vakdocent. De rijke schooldag levert een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Er worden lessen aangeboden rond de volgende thema's: cultuur, muziek, gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het rijke schooldag programma wordt samengesteld met verschillende partijen.

In schooljaar 2023-2024 werken we samen met cultuurbedrijf RIQQ, de bibliotheek van Rheden, Sportbedrijf Rheden & Incluzio.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kindcentrum Robin is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON). Als er een vervanger nodig is, krijgen we deze toegewezen vanuit het PON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum Robin is een voorziening waarin onderwijs, kinderopvang en welzijns & cultuur activiteiten voor kinderen onder één dak worden aangeboden. Binnen het Kindcentrum staat een intensieve samenwerking tussen de diverse partners voorop. Dit alles met als doel:
Een optimale ontwikkel- en leeromgeving creëren voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Gedurende de dag komen de kinderen samen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De basisondersteuning
- Bekwamen in het stellen van heldere specifieke doelen bij het lesaanbod.
- Curriculum van rekenen is duidelijk uitgezet en wordt toegepast.
- Bekwaamheid van het team vergroten in het analyseren van de toetsen en inzetten van interventies in de groep.
- Bouw! Invoeren in de groepen 2 t/m 4.
- Nieuwe methode kleuteronderwijs; Kleuterplein.

Specifieke kennis en kunde   
- Gymdocent volgt de cursus BeweegWijs en past dit toe in de lessen bewegingsonderwijs.
- Inzet van ICT als lesondersteuning en mediawijsheid.
- Collegiale consultatie met eigen doel en gezamenlijk doel.
- Opleiden Rekenspecialist en gedragsspecialist. 

Extra ondersteuning
- Gebruik maken van de extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband PassendWijs.
Door de verschillende onderwijsondersteuners en samenwerking met externe partners maken wij ons meer kennis eigen rondom de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Puck&Co is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Wij bieden een uitdagende, veilige en goed voorbereide omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en waar u als ouder keuzes kunt maken. Kinderopvang is namelijk een groot onderdeel in zowel het leven van uw kind als dat van u. Daarom vinden wij het belangrijk dat de opvang die wij bieden goed aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Terug naar boven