Kindcentrum Robin

Geitenbergweg 3 6951 GZ Dieren

Schoolfoto van Kindcentrum Robin

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Robin staat in de vogelwijk van Dieren. Robin is de internationale naam voor de roodborst. De roodborst is een dapper en trots vogeltje. Daarnaast is hij honkvast, nieuwsgierig en laat hij zich graag zien. Ook zijn roodborstjes trouw en lief. Mensen zijn blij als ze een roodborstje zien. De naam Robin is genderneutraal en betekent stralend & schitterend. Net zoals onze leerlingen! 

Kindcentrum Robin is een voorziening waarin onderwijs, kinderopvang en welzijns & cultuur activiteiten voor kinderen onder één dak worden aangeboden. Binnen het Kindcentrum staat de intensieve samenwerking tussen de diverse partners voorop. Dit alles met als doel:
Een optimale ontwikkel- en leeromgeving creëren voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Het onderwijs op Kindcentrum Robin is zowel proces- als resultaatgericht, waarbij de leerlingen mede-eigenaar zijn van het leerproces.
Op ons kindcentrum leren de leerlingen dat hard werken loont (inzet). We stellen kwaliteitseisen aan het werk. Samen werken we toe naar het gewenste eindresultaat. De leerkrachten begeleiden en coachen de leerlingen, passend bij het individuele leerproces.

We zijn hier om voor de leerlingen het verschil te maken. We zetten net een stap extra, omdat we geloven in onze leerlingen.

Op Kindcentrum Robin ben je van waarde en doe je ertoe! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede ontwikkeling
  • Gezondheid
  • Ontdekkend-/onderzoekend leren
  • Veiligheid
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven