Kindcentrum de Wensvogel

Geitenbergweg 3 6951 GZ Dieren

Schoolfoto van Kindcentrum de Wensvogel

In het kort

Toelichting van de school

De Wensvogel is een openbare basisschool die open staat voor iedereen. Ieder kind en iedere ouder, met welke achtergrond dan ook, is welkom op onze school.

Wij zijn een school die ook figuurlijk openstaat voor iedereen. Alle kinderen mogen bij ons zichzelf zijn en zichzelf laten zien. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en beschikt over een unieke combinatie van kwaliteiten. Wij laten onze kinderen ontdekken wie ze zelf zijn, waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden.

We willen ieder kind de gelegenheid geven tot een eigen maximale ontwikkeling. Wij zijn een school waar ieder kind zoveel mogelijk leert. De kinderen leren bij ons door te oefenen, maar ook door te doen en door zelf iets te ontdekken. Ze leren door praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, fouten te maken en oplossingen te bedenken. Wij dagen ze uit om hun talenten daarbij in te zetten en ook de eigen interesses en wensen te volgen.

Alle vakken spelen een belangrijke rol op onze school. Of we het nu over geschiedenis, taal, gymnastiek of rekenen hebben, alle vakgebieden dragen bij tot een goede ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het onze taak uw kind uit te dagen tot leren en presteren, maar willen dat wel op een hele leuke manier doen. “Er uit halen wat er in zit” en gebruik maken en openstaan voor wensen en talenten van kinderen dragen, naar onze stellige overtuiging, bij tot een goede vorming van uw kind en een voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en de maatschappij. Wij scheppen daarom een veilige, ontspannen, uitdagende en duidelijke leeromgeving voor kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten ontdekken, leerwens
  • Nieuwsgierigheid, verwondering
  • Eigenaarschap en ontwikkeling
  • Partnerschap met ouders
  • Doorgaande ontwikkeling 2-12

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven