Noorderbreedte

Vogelweg 4 1111 WD Diemen

Schoolfoto van Noorderbreedte

In het kort

Toelichting van de school

Brede school Noorderbreedte staat in de wijk Diemen Noord. Ons moderne gebouw is een echte eyecatcher als u via de Vogelweg, Diemen Noord in komt. Onze openbare brede school is een school die meer dan alleen onderwijs verzorgt. We kiezen voor een bredere maatschappelijke functie. Dit doen we samen met andere partijen die zich bezighouden met het opgroeien van kinderen. Zo kunnen we de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten en verrijken. Onze samenwerkingspartner in Noorderbreedte is KMN Kind&Co. Zij verzorgen de voorschoolse opvang (VSO) de buitenschoolse opvang (BSO) en de peutergroepen. Samen met Kind&Co verzorgen we ook een aanbod voor naschoolse activiteiten (NSA). Hierin kunnen kinderen workshops volgen en hun talenten ontwikkelen. Kinderen kunnen kiezen uit een breed aanbod van activiteiten variërend van sportieve tot culturele en creatieve activiteiten, tegen een geringe vergoeding. 

Er zitten elk schooljaar gemiddeld ongeveer 500 kinderen op school, verdeeld over 22 groepen. We beschikken naast de leslokalen over twee peutergroepen, op elke unit een leerplein, een klim/speellokaal voor peuters en kleuters, een tribunetrap, een keuken en een multifunctionele ruimte. Elke unit heeft een (speel)leerplein met daaromheen 4 klaslokalen. Op het leerplein zijn meerdere speel- en werkplekken waar de kinderen kunnen werken. Digiborden, computers en chromebooks zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Ook ons onderwijs is hierop ingericht.

Wij werken op Noorderbreedte met een continurooster. Dat betekent dat alle groepen, alle dagen van 08.30u tot 14.00u naar school gaan. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten (in de eigen groep) gezamenlijk, waarna er samen buiten gespeeld wordt. Deze ononderbroken dag vergroot de betrokkenheid bij elkaar en bij de activiteiten in de groep en in school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Respect
  • Duurzaamheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
455
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Herindeling groepen

Het kan zijn dat uw kind niet 8 jaar lang bij dezelfde kinderen in de klas zit. We bekijken per jaar of de groepen nog evenwichtig (aantallen, onderwijsbehoefte van de kinderen) zijn ingedeeld. Na zorgvuldige afweging delen we dan de kinderen opnieuw in over de beschikbare groepen. Wij houden indien mogelijk rekening met bestaande vriendschappen. We kunnen geen rekening houden met voorkeuren die u als ouder hebt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven