Daltonschool de Rank

Andriessenplein 12 7425 GX Deventer

Schoolfoto van Daltonschool de Rank

In het kort

Toelichting van de school

De Rank is een open Christelijke Daltonschool waarin samenwerken, respect voor elkaar en verantwoordelijkheid centraal staan. Samen met onze leerlingen, hun ouders en de leerkrachten zorgen wij voor een omgeving waarin iedereen uitgedaagd wordt om zelfstandig en samen met anderen te leren en te leven.

Op De Rank werken en spelen we volgens de christelijke waarden en normen. Iedereen is welkom, niemand wordt buitengesloten, we gaan respectvol met elkaar om. Dat vinden we erg belangrijk.

Samen met peuterspelen en de BSO vormen we een kindcentrum, waarin we voor zorgen dat onze slogan ook "samen zorgen wij voor groei" daadwerkelijk betekenis krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwondering
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Rank is gelegen in de Vijfhoek. Dit is een relatief nieuwe wijk met veel jonge gezinnen. De afgelopen jaren is de leeftijd van de wijk en haar bewoners wat gestegen. Ondanks de aanwas van nieuwe, jonge gezinnen is het aantal geboortes iets afgenomen. Het aantal leerlingen is hierdoor (licht) gedaald.

Kennismaking en aanmelding

Nieuwe ouders kunnen contact opnemen voor een rondleiding. We vertellen we u dan graag meer over onze school en u kunt de sfeer ervaren. Natuurlijk zijn we ook geïnteresseerd in uw gezin en het aan te melden kind. Kortom, we gaan uit van een wederzijdse kennismaking.

Tijdens een rondleiding krijgt u veel informatie. U hoeft dan ook niet meteen te beslissen of u uw kind aan wilt melden. U kunt hier thuis rustig nog even over nadenken. Mocht u uw kind willen aanmelden op onze school, kan dat met een aanmeldformulier. U geeft daarmee toestemming om informatie op te vragen bij de basisschool of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar uw kind vandaan komt. Met deze informatie maken we een inschatting of het onderwijs dat wij bieden passend is voor uw kind. Vervolgens kunnen we definitief inschrijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven