Christelijke Daltonschool De Rank

Andriessenplein 12 7425 GX Deventer

Schoolfoto van Christelijke Daltonschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

De Rank is een open Christelijke Daltonschool waarin samenwerken, respect voor elkaar en verantwoordelijkheid centraal staan. Samen met onze leerlingen, hun ouders en de leerkrachten zorgen wij voor een omgeving waarin iedereen uitgedaagd wordt om zelfstandig en samen met anderen te leren en te leven.

Op De Rank werken en spelen we volgens de christelijke waarden en normen. Iedereen is welkom, niemand wordt buitengesloten, we gaan respectvol met elkaar om. Dat vinden we erg belangrijk.

Samen met peuterspelen en de BSO vormen we een kindcentrum, waarin we voor zorgen dat onze slogan "in verwondering en vertrouwen samen bouwen" daadwerkelijk betekenis krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Samen leren en leven
  • Vrijheid/verantwoordelijkheid
  • Nieuwsgierig blijven
  • Gericht op ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelf nadenken over wat ze willen leren.  Leren wordt leuker als je zelf initiatieven mag nemen. Met behulp van de  dalton “way of life” helpen we onze leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling te laten groeien. Dit levert betere leeropbrengsten op. Wij geven onze leerlingen veel verantwoordelijkheid om  eigen keuzes te maken bij het uitzetten van hun leerweg.  Wij streven naar onderwijs dat betekenis heeft voor de leerlingen, de leerkrachten en  de samenleving.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven