Christelijke Daltonschool De Rank

Andriessenplein 12 7425 GX Deventer

Schoolfoto van Christelijke Daltonschool De Rank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaan wij direct op zoek naar een vervanger. De vervangingsvraag wordt uitgezet bij de vervangingspool van Driessen. Over het algemeen lukt dit goed. Mocht er toch geen vervanging zijn, vangen we de leerlingen de eerste dag op binnen school. Bij hoge uitzondering blijft een groep een dag thuis. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op De Rank opvang geregeld. Wij stellen ouders altijd op de hoogte van vervangingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Rank leggen we in de kleutergroepen een goede basis voor de verdere schoolloopbaan van de kleuters. We volgen hen nauwlettend in hun ontwikkeling. Daarnaast werken we met LOGO 3000, een methode om de woordenschat van onze leerlingen te verhogen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Rank is een Daltonschool. Wij streven ernaar dat de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dit houdt in dat we de instructies van de verschillende vakken kort houden (ongeveer 15 minuten) en dat kinderen in de zogenaamde “daltontijd” zelf kunnen kiezen aan welk vak zij tijd en aandacht besteden. De lestijd die hierboven genoemd wordt, is daarom slechts een indicatie. Per leerling kan dit verschillen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om het beste uit kinderen te halen is een ononderbroken ontwikkeling van essentieel belang. Peuterspeelzaal en basisschool moeten daarom zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, zodat kinderen met een goede startkwalificatie de basisschool kunnen verlaten. Om dit te bereiken wordt er tussen de peuterspeelzaal en de basisschool intensief samengewerkt. We spreken “dezelfde taal”. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk werken op dezelfde manier en dezelfde dingen doen. In praktijk betekent dit, dat er regelmatig wordt overlegd om de werkwijze op elkaar af te stemmen.


Terug naar boven