Kindcentrum Kolmenscate

Venninkweg 1 7421 GP Deventer

  • Samen met de leerkrachten zetten de kinderen elke dag hun GroeiKracht in.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Kolmenscate
  • Bewegend leren is een onderdeel van het leerproces op onze school.
  • Samen met de leerling werken we aan de invulling van het schoolfolio.
  • We heten iedere ochtend de kinderen welkom op onze school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Kindcentrum Kolmenscate. 

Kindcentrum Kolmenscate is een middelgrote school in de wijk Colmschate-Zuid in Deventer. 

Op Kindcentrum Kolmenscate stellen we het kind en zijn ontwikkeling centraal. Naast aandacht voor het opbouwen en uitbreiden van kennis, is er ook veel aandacht voor het leren van vaardigheden die kinderen nodig hebben om te kunnen leren. 
Uitgangspunt hierbij is dat kinderen uitgedaagd worden in een veilige schoolomgeving. Ons motto is:

We zetten alle kinderen in hun kracht om te groeien!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen talenten herkennen
  • Leren 'hoe' je moet leren
  • Mede-eigenaarschap leerproces
  • Kinderen zetten groeiKracht in
  • Uitdagen om te ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kennismakingsgesprek

Voordat een kind bij ons wordt ingeschreven, is er een uitgebreid kennismakingsgesprek met u als ouders. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door onze school, waarbij wij langs de verschillende groepen gaan om sfeer te proeven.

Het toelatingsbeleid staat vermeld in de schoolgids, deze kunt u vinden op onze website.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Janet Koster, directeur, te bereiken op 0570 65 14 67. Natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen naar: j.koster@zinderonderwijs.nl

U bent van harte welkom.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven