De TiNtaan

Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KP Deventer

Schoolfoto van De TiNtaan

Het team

Toelichting van de school

De personeelsgegevens zijn een samenvatting van die van De TiNtaan en obs Het Mozaïek. Beide scholen vallen onder hetzelfde BRIN-nummer, maar opereren geheel los van elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven