De TiNtaan

Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KP Deventer

Schoolfoto van De TiNtaan

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen zijn een samenvatting van die van De TiNtaan en obs Het Mozaïek. Beide scholen vallen onder hetzelfde BRIN-nummer, maar opereren geheel los van elkaar. Bij de TiNtaan stromen alleen leerlingen van de kopklas door naar het VO.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven