De TiNtaan

Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KP Deventer

Schoolfoto van De TiNtaan

In het kort

Toelichting van de school

De school voor Tijdelijk Intensief Nederlands Taalonderwijs aan Nieuwkomers is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of minder dan een jaar in Nederland zijn en nog niet over voldoende Nederlands beschikken om in het reguliere onderwijs in te stromen. Een jaar lang wordt er intensief aan de Nederlandse taal gewerkt. Na 40 tot maximaal 60 weken gaan de kinderen naar een reguliere vorm van onderwijs. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De TiNtaan is een taalschool voor kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om te kunnen instromen in het regulier onderwijs. Een groot deel van de leerlingen op de TiNtaan is afkomstig van het Asielzoekerscentrum in Schalkhaar.

De TiNtaan is sterk afhankelijk van politieke keuzes en onrust in de wereld. De TiNtaan kent een groot verloop. Het merendeel van de kinderen is binnen 6 maanden weer uitgestroomd. Een klein gedeelte van de kinderen maakt het jaar vol op de TiNtaan. Het leerlingenaantal schommelt door het jaar heen tussen 85 en 140 kinderen.

Weergave

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven