Bs De Vier Heemskinderen

Rondestraat 31 5352 LJ Deursen-Dennenburg

Schoolfoto van Bs De Vier Heemskinderen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool De vier Heemskinderen is onderdeel van Optimus Primair Onderwijs. Het bestuur heeft een contract met CPV-ingenium voor het aanvragen van vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs wordt georganiseerd met behulp van kansrijke combinatiegroepen. Dit houdt in dat we waar mogelijk leerlijnen en leerlingen aan elkaar verbinden om zo het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1-2 is de verdeling minder duidelijk, omdat tijdens een kringactiviteit verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Soms staat de kring in het teken van taalontwikkeling, rekenontwikkeling of juist samenwerking.

Ook tijdens de werklessen en het buitenspel komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het document is alles in voldoende mate terug te lezen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven