Bs De Vier Heemskinderen

Rondestraat 31 5352 LJ Deursen-Dennenburg

Schoolfoto van Bs De Vier Heemskinderen

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De vier Heemskinderen is een kleine, rustige dorpsschool waar bijna alle kinderen uit de omliggende dorpen naar toe gaan. We werken in combinatiegroepen en staan bekend om een goed pedagogisch klimaat. 

Waar een kleine school groots in kan zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijke Combinatie Groepen
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Veiligheid
  • Vreedzame school
  • Dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien een lichte stijging van het aantal leerlingen op onze school. We zijn blij dat meer gezinnen uit de dorpen ook kiezen voor onze dorpsschool. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven