Bs De Vier Heemskinderen

Rondestraat 31 5352 LJ Deursen-Dennenburg

Schoolfoto van Bs De Vier Heemskinderen

Contactgegevens

Bs De Vier Heemskinderen

Rondestraat 31
5352 LJ Deursen-Dennenburg

Telefoon:
0486-411521
Schoolwebsite:
www.de4heemskinderen.nl
E-mailadres:
dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Optimus Primair Onderwijs

Aantal scholen:
40
Aantal leerlingen:
5921
Website schoolbestuur:
www.optimusonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO 3006

Website samenwerkingsverband:
www.swvpo3006.nl

Terug naar boven