Basisschool Tijl Uilenspiegel

Schutsboom 14 5751 JB Deurne

Wij leren van en met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

"Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet"

Hartelijk welkom op het schoolvenster van basisschool Tijl Uilenspiegel in Deurne.

Tijl Uilenspiegel. Deze personage staat voor een leven vol plezier, grenzen verkennend en de uitdaging zoekend. Onze basisschool maakt de naam ‘Tijl Uilenspiegel’ waar. We staan voor eigenheid, betrokkenheid en saamhorigheid. 

Een enthousiast en energiek team dat volop in ontwikkeling is. Binnen ons onderwijs streven wij naar de volgende vier pijlers:

1. Betekenisvol

2. Betrokkenheid

3. Eigenaarschap

4. Zelfstandigheid

Wilt u meer informatie over de school, klik dan hier.

In dit schoolvenster vindt u informatie die is ingegeven door DUO, derden en de school zelf.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Op onze school werken we met een continurooster. De kinderen eten tussen de middag in de klas. Op maandag, dinsdag en donderdag brengen alle kinderen hun eigen lunchpakketje mee. Er is ruimte om drinken gekoeld te bewaren. De schooltijden zijn bij ons op school voor alle groepen gelijk.

Vanaf 8.20 uur is er toezicht op de speelplaats. Vijf minuten voor aanvang van de les gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan naar binnen, trekken hun jas uit en gaan rustig de klas in. 's Ochtends om 8.30 uur gaat de tweede bel en begint de les.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven