Basisschool d'n Heiakker

Patrijs 33 5754 DJ Deurne

Schoolfoto van Basisschool d'n Heiakker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van basisschool d'n Heiakker. Onze school ligt midden in de wijk de Heiakker.  Kinderen, ouders en collega's voelen zich bij ons thuis en daar zijn we trots op!

Wilt u meer weten over onze school, klik dan hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kracht van samen
  • creativiteit
  • denken in kansen en talenten
  • veiligheid en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool d'n Heiakker is een wijkschool met ongeveer 200 leerlingen (275 incl LEO onderwijs). Deze kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. 

D'n Heiakker blijft de laatste jaren stabiel qua leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven