OBS 't Span

Robbenoordstraat 11 1779 BJ Den Oever

  • Schoolfoto van OBS 't Span
  • Schoolfoto van OBS 't Span
  • Schoolfoto van OBS 't Span

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelkracht
  • Ruimte
  • Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schoolklimaat

OBS 't Span is een school waar de kinderen zich in een prettige omgeving zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een uitnodigende omgeving (sfeer, indeling klaslokaal, algemene ruimtes en schoolplein) stimuleert hen tot een goede (werk)houding. Persoonlijke aandacht voor kinderen is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Het realiseren van een veilig en pedagogisch klimaat is een belangrijk aspect van onze school. Alle scholen binnen Surplus streven Pedagogisch Tact na en werken hiermee. Het traject "Pedagogisch Tact; weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen" is een verplichte opleiding die de leerkrachten leert hoe zij ieder kind kunnen zien, horen, kennen en begrijpen. In dit traject leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt. Het traject is een persoonlijk ontwikkelproces gericht op de interactie tussen de leerkracht en de leerling. Dit helpt ons goed te kunnen werken met alle kernwaarden van OBS 't Span.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven