RKBS De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2021 is de leerlingtevredenheid gepeild onder de leerlingen van de bovenbouw. De leerlingtevredenheidspeiling is door 93 leerlingen ingevuld. Zij geven de school als gemiddeld cijfer een 8. De peiling wordt geanalyseerd door het leerlingpanel. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is in maart 2021 ingevuld door 141 ouders (72%). De ouders hebben de school een gemiddeld rapportcijfer 6,9 gegeven. De ouders zijn het meest tevreden over de mate waarin hun kind met plezier naar school gaat en de schoolveiligheid (7,8). De ouders zijn wisselend tevreden over de wijze waarop de school de ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind (6,0). Het is opvallend dat de waarderingen van de ouders zeer uiteenlopen. Ouders denken dus heel verschillend over de school. De school heeft met het leerlingpanel en het ouderpanel een groeirapport ontwikkeld. Daarnaast voeren de medewerkers regelmatig gesprekken met kinderen en ouders. Op deze wijze wil de informatie aan ouders verbeteren. Deze peiling wordt teruggekoppeld aan ouders en besproken en geanalyseerd door het ouderpanel en de medezeggenschapsraad en teruggekoppeld aan het schoolbestuur Sarkon.  

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven