RKBS De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer
  • Schoolfoto van RKBS De Windwijzer

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In maart 2020 is de leerlingtevredenheid gepeild onder de leerlingen van groep 6, 7 & 8. De leerlingtevredenheidspeiling is door 111 leerlingen ingevuld. Zij geven de school als gemiddeld cijfer een 8,2. De peiling wordt geanalyseerd door het leerlingpanel. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is in maart 2020 ingevuld door 119 ouders (59%). De ouders hebben de school een gemiddeld rapportcijfer 7,4 gegeven. (in 2019 was dit 7,3) De ouders zijn het meest tevreden over de mate waarin hun kind met plezier naar school gaat en de schoolveiligheid (8,2). De ouders zijn wisselend tevreden over de wijze waarop de school de ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind (6,5). De school heeft met het leerlingpanel en het ouderpanel een groeirapport ontwikkeld. Daarnaast voeren de medewerkers regelmatig gesprekken met kinderen en ouders. Op deze wijze wil de informatie aan ouders verbeteren. Deze peiling is teruggekoppeld aan ouders is besproken en geanalyseerd door het ouderpanel en de medezeggenschapsraad en teruggekoppeld aan het schoolbestuur Sarkon.  

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Terug naar boven