Sarkonschool De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2024 is de leerlingtevredenheid gepeild onder de leerlingen van de bovenbouw. De leerlingtevredenheidspeiling is door 85 leerlingen ingevuld (100 % van de leerlingen in de bovenbouw). Zij geven de school als gemiddeld cijfer een 7,8. Dit is nagenoeg gelijk aan vorig schooljaar (8). De leerlingen zijn met name tevreden over wat zij leren op school (8,4); de wijze waarop de medewerkers helpen en hoe zij uitleg geven (8,6). De leerlingen vinden het leuk op school (7) en geven een voldoende aan hun klas/bouw (7). De omgang met de kinderen wordt beoordeeld met een 7,1. De peiling wordt geanalyseerd door het leerlingpanel en in de bovenbouw.

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is in maart 2024 ingevuld door 112 ouders (71%). De ouders hebben de school een gemiddeld rapportcijfer 7,8 gegeven (7,9 in 2023). De ouders zijn het meest tevreden over de mate waarin hun kind met plezier naar school gaat en de schoolveiligheid (8,2), over het contact met de medewerkers en hun vakbekwaamheid (8,1) en wat het kind leert op school (8,0). De ouders waarderen de wijze waarop kinderen worden uitgedaagd met een 7,5, een groei ten opzichte van 2023. Deze peiling wordt teruggekoppeld aan ouders en besproken en geanalyseerd door het ouderpanel en de medezeggenschapsraad en teruggekoppeld aan het schoolbestuur Sarkon.  

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven