Sarkonschool De Windwijzer

Pasteurstraat 4a 1782 JD Den Helder

  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Sarkonschool De Windwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van Sarkonschool De Windwijzer in Den Helder. De gegevens zijn afkomstig van de overheid, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Daarnaast vindt u hier informatie over het beleid van de school (missie en visie op onderwijs). Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Meer informatie over Sarkonschool De Windwijzer kunt u vinden op de website van de school, de schoolgids of in de flyer van de schoolkoers 2020-2024

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met LEV
  • 7 gewoonten 'The Leader in Me'
  • Lerend Spelen
  • Met hart voor elkaar
  • Groepsdoorbrekend werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt volgens het continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen iedere schooldag een meegebracht lunchpakketje op school nuttigen.Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open. Vanaf dan is er toezicht in de gangen en bij de buitendeur. Tot vijf minuten na schooltijd is er toezicht op het schoolplein. De schooltijden zijn: 

De Windwijzer: maandag t/m vrijdag 8:30 – 14:00 uur

De lunch en pauzesport

Tijdens de pauze van 30 minuten eten en drinken de kinderen hun lunchpakket en spelen ze buiten. Tijdens de lunch is er toezicht van een van de medewerkers van de school. De kinderen spelen buiten per bouwafdeling, zodat er voldoende ruimte is om te spelen. De kinderen van de midden- bovenbouw maken hierbij ook gebruik van het sportveld naast de school. De kinderen kunnen tijdens de pauze ook deelnemen aan pauzesport. Hierbij worden de kinderen gestimuleerd kennis te maken met een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten. De pleinwacht en pauzesport worden verzorgd door de vakspecialist sport en bewegen in samenwerking met een onderwijsassistent en met medewerkers van SKDH. De leerlingen in leerjaar 1 & 2 krijgen langer de tijd voor het nuttigen van  hun lunchpakketje. De medewerkers van leerjaar 1 & 2 besteden dan aandacht aan zelfredzaamheid en gezond gedrag: hygiëne, gezond voedsel, gangbare regels tijdens het eten en drinken enz. De medewerkers zorgen ervoor dat de lunch een moment is van rust.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en medewerkers leveren allen een bijdrage om te kunnen spelen en werken in een prettige sfeer. Hierbij vormt de taal en cultuur van de zeven gewoonten van ‘The Leader in Me’ de basis voor een prettig en veilig schoolklimaat. In het omgangsprotocol staat beschreven hoe er op school wordt gewerkt aan een prettig schoolklimaat en de stappen die de school zet om pesten te voorkomen en tegen te gaan. De uitvoering wordt gecoördineerd door de anti-pestcoördinator. 

Terug naar boven