Meerwerf basisschool Duynvaerder

IJsselmeerstraat 90 1784 MA Den Helder

  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra ondersteuning

In een aantal gevallen hebben kinderen behoefte aan meer specialistische ondersteuning. Zo nodig wordt nader onderzocht welke ondersteuning nodig is. In overleg met het Ondersteuningsteam van de scholengroep (OT) vindt vertaling plaats in de vorm van een arrangement, waarin doorgaans het ter beschikking stellen van deskundige formatie en/of middelen en duidelijke werkdoelen zijn opgenomen. In goed overleg met de ouders wordt dit opgenomen in het handelingsplan. Op onze school is het mogelijk om ondersteuning te bieden op enkele specialismen, mits hiervoor voldoende extra ondersteuningsmogelijkheden (arrangementen) beschikbaar zijn:

  • Opvang en begeleiding van leerlingen met hechtingsproblematiek
  • Opvang en begeleiding van leerlingen met een traumatische ervaring
  • Opvang en begeleiding van leerlingen met een lichamelijke handicap
  • Opvang en begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen en stoornissen in hetautistisch spectrum

Bovenstaande opvang is mogelijk mits de veiligheid van deleerling, de andere leerlingen en leerkrachten gewaarborgd blijft. En de rust in de groep/school er niet onder lijdt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven