Meerwerf basisschool Duynvaerder

IJsselmeerstraat 90 1784 MA Den Helder

  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool Duynvaerder

In het kort

Toelichting van de school

Klaar voor de toekomst! Meerwerf basisschool Duynvaerder in Den Helder is een dynamische school waar aandacht en verbondenheid centraal staat.

Via scholen op de kaart kunt u wat algemene informatie en cijfers inzien over onze school. Graag verwijzen wij u door naar de website van de Duynvaerder www.duynvaerder.meerwerf.nl om een indruk te krijgen van onze school.

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de school, telefonisch of per e-mail.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor ieder kind
  • Vreedzame School
  • Wereldwijs
  • Verbonden
  • Klaar voor de toekomst!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool Duynvaerder in Den Helder hebben we oog voor ieder kind. Wij werken met kleine groepen en streven er altijd naar om het leerlingenaantal per groep onder de 30 te houden. Op deze manier kunnen wij de aandacht en kwaliteit bieden die kinderen nodig hebben. Door het kleinschalige karakter zijn de lijntjes met leerlingen, ouders en leerkrachten kort. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven